Click here to view the 2017 Chevron Houston Marathon & Aramco Houston Marathon Media Guide.

Previous editions

2016 Chevron Houston Marathon and Aramco Houston Half Marathon Media Guide

2015 Chevron Houston Marathon and Aramco Houston Half Marathon Media Guide

2015 Chevron Houston Marathon and Aramco Houston Half Marathon Athlete Bios

2014 Chevron Houston Marathon and Aramco Houston Half Marathon Media Guide

2013 Chevron Houston Marathon and Aramco Houston Half Marathon Media Guide

2012 Chevron Houston Marathon and Aramco Houston Half Marathon Media Guide